Afscheid

Een waardevol moment!

Het verlies van een dierbare leidt tot ontregeling van de dagelijkse gang van zaken, zowel tussen mensen als binnen in mensen. In de overgangsperiode die volgt, doen, denken en voelen we dingen die anders zijn dan anders. Met het verdwijnen van religieuze rituelen zijn weinig leidraden overgebleven voor de overgang na dood en verlies. Als professioneel ceremonieelbegeleider bij afscheid bied ik houvast.

Samen met de nabestaanden zoeken we naar de rode draad in iemands leven. Daaraan koppelen we een passend thema voor de afscheidsdienst. Vervolgens bepalen we, aan de hand van dit thema, de inhoud, zingeving en vorm. Met een persoonlijk symbool en rituelen integreren we tijdens de afscheidsdienst het verlies in ons leven. Het persoonlijk symbool staat daarbij voor de relatie tussen nabestaanden en de overledene. We zien het al regelmatig - een bloem, steen, vlinder, veer, hartje, de regenboog, levensboom - het kan van alles zijn. Rituelen zijn een moment of een handeling met een symbolische betekenis, zoals bijvoorbeeld het aansteken van kaarsen met het voorlezen van persoonlijke herinneringen. Door het inzetten van een persoonlijk symbool en een thema wordt de afscheidsdienst één geheel, waarin alle aanwezigen de overledene zullen herkennen.

We sluiten de afscheidsdienst af met een persoonlijke boodschap, een boodschap die echt bij de overledene past. Samen met het persoonlijk symbool, helpt de boodschap ons op weg te gaan in een nieuwe toekomst.

Tijdens dit hele proces begeleid ik de nabestaanden tot het komen van een passende persoonlijke afscheidsdienst. Ik kan inspiratie delen en ik kan begeleiden in het schrijven van teksten. Als dat wenselijk is, kan ik de afscheidsdienst van begin tot einde begeleiden als ceremonieelbegeleider. Met een goed afscheid is voor velen een eerste belangrijke stap gezet in het rouwproces.

En verder... Daarna kan het persoonlijk symbool troost bieden tijdens moeilijke dagen en momenten. We kunnen er een kaarsje bij aansteken en even onze gedachten laten gaan. Ook kan het persoonlijk symbool centraal staan bij een as verstrooiing, of op de geboorte- en/of sterfdag.