Rouw op de werkvloer

Rouw is geen ziekte!

Voor mijn studie heb ik een vakspecialisatie gedaan naar 'rouw op de werkvloer'. Waarbij ik antwoord zocht op de volgende twee vragen.

Hoe ga je als werkgever om met een rouwende werknemer?

Ik kan op professionele wijze ondersteuning bieden.

Bij de eerste vraag wil de werkgever natuurlijk dat het ziekteverzuim laag blijft en dat de werknemer weer zo snel mogelijk de werkzaamheden voor 100% oppakt. De werknemer is gebaat bij ondersteuning vanuit de organisatie. Contact met de leidinggevende en collega's is enorm belangrijk voor het herstelproces. Al snel kunnen 'aangepaste' werkzaamheden gedaan worden. Dit kan zelfs een aangename afleiding zijn binnen de chaotische periode waarin de rouwende zich bevindt.

Gezamenlijk stellen we een Plan van Aanpak op dat in z’n geheel past bij zowel de organisatie als bij de rouwende werknemer. Ik informeer betrokkenen over het rouwproces, rouwgedrag en de do’s en dont’s rondom een rouwende. Dit kan het proces tot herstel bevorderen. Het Plan van Aanpak kan tussentijds aangepast worden en heeft voornamelijk als doel: We helpen de werknemer weer gezond aan het werk te krijgen. Dit is een proces dat we gezamenlijk aangaan.


Wat doe je als werkgever als een werknemer komt te overlijden?

Ik kan op professionele wijze ondersteuning bieden.

Als een werknemer overlijdt, kan ik als professioneel ceremonieelbegeleider bij afscheid houvast bieden. Samen kunnen we een persoonlijk en passend afscheid bedenken dat bij de organisatie en de werknemer past. De gehele organisatie of een afdeling kan hierbij betrokken worden. Met elkaar maken we de herinnering tastbaar voor de toekomst. Ik begeleid in dit proces de betrokkenen; samen komen we tot een waardevolle herdenking.

Dit zal het rouwproces bij werknemers bevorderen en het saamhorigheidsgevoel binnen de organisatie vergroten. Ik informeer directie en de leidinggevende over het rouwproces en rouwgedrag. Zo kunnen gedragsveranderingen op tijd gesignaleerd worden.